Goosewood's Bosc  SE UCH , SE (VALLP)CH, FI(VALL CH)

 Sveriges första vallprovschampionVarmt välkomna till vår gårdsbutik


Vi säljer lamm-/fårkött från gårdens djur som fötts och frodats här på Fäboda Gård.

Vi har lamm/fårskinn och andra perfekta presenter för alla tillfällen. Alla skinnen är även de från våra egna djur, och beredda av Tranås skinnberederier. Övrigt hantverk är genuint hantverk och även det producerat av material från fåren och gården

Vi har öppet lördagar 12-15.
För andra tider, ring Ankie - 0708-95 04 16.


GDPR, nya dataskyddsförordningen, läs mer

 

Kennel Goosewood's föder upp den franska hundrasen Beauceron

Fäboda Fårbod är namnet på vår gårdsbutik där vi säljer lammskinn, ullhantverk och övrigt hantverk. Då det är säsong, oftast på senhösten (oktober-november-december), säljer vi även lammlådor. Lammlådorna kan beställas hela eller halva och styckas enligt önskemål och med eller utan vaccumförpackning.


Vi finns även på facebook

Fäboda vallning. Vår fårbesättning används dels till vallning och dels till  lammproduktion.

Fårvallning är endast med kroppsvallande hundar,  https://www.kroppsvallarna.se/information-om-hundraserna/lank-till-lista-over-godkanda-raser/General Data Protection Regulation

Från och med 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning kring personuppgifter att gälla i samtliga EU-länder.
Goosewood HB behöver ibland hantera personuppgifter för att kunna bedriva sin verksamhet. Det innebär att företaget sparar olika personuppgifter.
Har du frågor kring hur dina personuppgifter hanteras kan du höra av dig till GDPR-ansvarig,  ankie@goosewood.com
Oftast rör det sig endast om e-postadresser. Företaget sparar endast de uppgifter som är relevanta för ändamålet. De uppgifter som sparas raderas när syftet för att spara dem inte längre finns kvar.
Varje person som Goosewood HB har registrerat personuppgifter på, har utan kostnad rätt att få ta del av dessa uppgifter och hur vi handskas med dem. Goosewood HB har en länk på hemsidan som man kan nå ansvarig person på.
Över lag så använder vi oss av skriftligt samtycke eller samtycke i e-post till att Goosewood HB får spara de personuppgifter som krävs för att genomföra olika aktiviteter.